Elektronický požiarny systém

 

  Systém elektrickej požiarnej signalizácie BC216 slúži na včasnú detekciu požiaru. Umožňuje pripojenie rôznych typov požiarnych tlačidiel, sirén a detektorov ako sú napríklad detektory dymu alebo teplotné detektory. Systém je vďaka svojej modulárnosti vhodný pre všetky typy objektov, keďže umožňuje sieťovanie až 127 ústrední, z ktorých každá môže obslúžiť 198 detektorov a 198 požiarnych tlačidiel, vstupno-výstupných modulov a adresovateľných sirén. Ústredňa BC216 spoločne s príslušenstvom je vyrábaná v Rakúsku. Detektory, tlačidlá a sirény sú vyrábané vo Veľkej Británii. Množstvo inštalácií a dlhoročne výborné skúsenosti zákazníkov po celom svete dokazujú, že systém elektrickej požiarnej signalizácie BC216 je tou správnou voľbou v boji proti zbytočným škodám spôsobeným neskorou reakciu na požiar.