Montáž alarmov do objektov

 systém SATEL INTEGRA

 

 

  Pre veľké objekty s mnohými užívateľmi je určený elektronický zabezpečovací systém SATEL CA 64 a INTEGRA 128. Celkove je možné chrániť až 128 zón, pričom je možné rozdeliť ich až na 32 nezávislých systémov !!! Uvedený systém je možné ovládať 192 kódmi a je možné ho trvale prepojiť s počítačom, kde sa dá kontrolovať pamäť 12000 udalostí, priraďovať jednotlivé kódy a kontrolovať stav systému. Užívateľský software je veľmi zrozumiteľný a jeho používanie je bezproblémové.

  Systém sa dá ovládať centrálne z LCD klávesnice, alebo priamo v určených oblastiach jednotlivými LED klávesnicami. Centrála obsahuje 16 programovateľných výstupov a systém je tak variabilný, že umožňuje vyhovieť všetkým požiadavkám užívateľa.

  Pomocou LED klávesnice, ktorá je v určenej oblasti, je možné ovládať otváranie vchodových dverí. Systém INTEGRA 128 patrí medzi spičku elektronických zabezpečovacích systémov.