ABELA s.r.o., Palisády 46, 811 06  Bratislava

prevádzka: Brnianska 51, 811 04 Bratislava

IČO: 35 82 33 99,    IČ-DPH: SK2020285553

 

mobil: 0905/ 70 60 50

 

 www.abela.sk         e mail: abela@abela.sk

registrácia: Okresný súd Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 25231/B