Montáž alarmov do automobilov

 autoalarm Magicar 9000 štart

Dvojcestný autoalarm s diaľkovým štartovaním.

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
blokovanie funkčnej časti motora.

POPLACHOVÝ SYSTÉM
diaľkové štartovanie
štandartná siréna
ochrana dverí a kapoty
kontrola zapnutia zapaľovania
privolanie obsluhy vozidla
chybové hlásenie
zobrazenie na LCD aktuálny čas - hodinky
zobrazenie na LCD teplotu vo vnútri vozidla
zobrazenie na LCD narušenie dverí
zobrazenie na LCD narušenie kapoty
zobrazenie na LCD narušenie zapaľovania
zobrazenie na LCD otrasu vozidla
zobrazenie na LCD aktuálneho času
duálny otrasový snímač

SLUŽBY
diaľkový LCD ovládač
možnosť dokúpenia obyčajného ovládača
svetelný signál zap/vyp

Pre diaľkové štartovanie je nutné použiť prídavný modul tzv. transponder.