Montហalarmov do automobilov

 autoalarm META HPA 2,5

 

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
blokovanie funkčnej časti motora
rádiové diažkové ovládanie
nikdy sa neopakujúci kód

POPLACHOVÝ SYSTÉM
siréna nezálohovaná
ochrana dverí a kapôt
snímač zvýšenia odberu prúdu
zvukový poplach so smerovkami
výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón

SLUŽBY
signalizačná LED s núdzovým tlačidlom