Montហalarmov do automobilov

 autoalarm META HPB 6

 

Autoalarm, určený pre montហdo vozidiel vybavených pôvodnými diažkovými ovládačmi.

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
blokovanie funkčnej časti motora.

POPLACHOVÝ SYSTÉM
zálohový zdroj napájania
ochrana dverí a kapoty
snímač zvýšenia odberu prúdu
ochrana vnútorného
priestoru
zvukový poplach zo sirény
svetelný poplach
so smerovkami
výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón.

SLUŽBY
elektronický núdzový kžúč
vypínanie vnútornej ochrany
svetelný signál zap/vyp
signalizačná LED
s pamäou príčiny poplachu
výstup pre riadenie
prídavných modulov.