Autoalarm Radix

 NAJPOŽÍVANEJŠÍ AUTOALARM, SPOĽAHLIVÝ... DOPORUČUJEME !!!

 

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
blokovanie funkčnej časti motora
nikdy sa neopakujúci kód

POPLACHOVÝ SYSTÉM

ochrana dverí a kapôt
snímač zvýšenia odberu prúdu
zvukový poplach so smerovkami
. regulovateľný otrasový snímač
kontrola zapnutia zapaľovania
výstup 2. kanál
tiché resp. hlasné zamykanie priamo z diaľkového ovládača
. dočasné odstavenie otrasového snímač
a priamo z diaľk. ovládača
možnosť zamykania za jazdy
signalizácia a identifikácia pamäti poplachu
výstup pre centrálne zamykanie
. možnosť pripojenia GSM Pageru
funkcia "Panika"

SLUŽBY
signalizačná LED