Montហalarmov do automobilov

 autoalarm Sentinel 1100

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
blokovanie funkčnej časti motora.

POPLACHOVÝ SYSTÉM
dvojcestný autoalarm
ochrana dverí a kapoty
kontrola zapnutia zapažovania
privolanie obsluhy vozidla
chybové hlásenie
zobrazenie na LCD narušenie dverí
zobrazenie na LCD narušenie kapoty
zobrazenie na LCD narušenie zapažovania
zobrazenie na LCD otrasu vozidla
duálny otrasový snímač

SLUŽBY
diažkový LCD ovládač + obyčajný ovládač
svetelný signál zap/vyp