Montáž prístupových systémov

 SATEL EMM4

 

      

  Systém Satel EMM4 je možné použiť len v prípade, že v objekte sa nachádza elektronický zabezpečovací systém Satel INTEGRA. Prístupový systém je teda doplnkom k uvedenému EZS. Umožnuje celkovo do 192 užívateľov, ovláda sa čípom (príveskom) alebo kartou. Možné je použitie len kódu alebo len karty príp. spoločne karty s kódom. Systém sa programuje (pridávajú a odoberajú užívatelia, dávajú práva k rôznym dverám, ukladá sa pamäť udalostí) prostredníctvom EZS Satel, pričom užívateľský softvér je ľahko zvládnuteľný.