Montáž prístupových systémov

 AUDIOVRÁTNIK URMET pre činžiaky 

 

 

          

  Audiovrátnik URMET je digitálny systém vytvorený pre použitie v obytných domoch. Okrem zvonenia od brány na vchode domu, je možné použiť tento systém aj pre zvonček pri dverách bytu. Typ zvonenia pre bránu a byt môže byť rozdielny. Hlasitosť zvonenia sa dá nastaviť v troch úrovniach a taktiež je možné meniť typ zvonenia (8 rôznych melódií). Z telefónu je možné na diaľku otvoriť vstupné dvere na vchode do domu. K systému je možné doinštalovať aj čítačku kariet alebo čipov pre ovládanie vstupných dverí na vchode do domu. 

           

   Ovládanie systému:

   

   Tlačítko pre otváranie dverí – dvere je možné otvoriť len v čase od zazvonenia po ukončenie hovoru.

 

   LEDka – signalizuje niektorý stav v systéme:

            Rýchlo bliká – je aktivovaná funkcia automatického otvárania dverí.

            Pomaly bliká – zvonenie je vypnuté.

            Trvalo svieti – dvere sú otvorené (funkcia len na objednávku pred montážou systému)

 

   Tlačítko 3 – automatické otváranie dverí, výber zvonenia:

Aktivácia/deaktivácia funkcie automatického otvárania dverí (po zazvonení sa automaticky aj otvoria dvere). Stlačte a stále držte tlačítko 3 a k tomu stlačte tlačítko pre otváranie dverí. (Začne rýchlo blikať LEDka). Pozor! Automatické otváranie dverí funguje trvalo až do zrušenia funkcie. Funkciu zrušíte tým istým spôsobom, ako ste ju aktivovali.

Výber zvonenia - Stlačte a stále držte tlačítko 3 a k tomu stlačte tlačítko 2. Každým stlačením tlačítka 2 sa zmení typ zvonenia. Celkovo je 8 melódií zvonenia.

Výber zvonenia pre tlačítko pred dverami bytu (funkcia len na objednávku pred montážou systému) - Stlačte a stále držte tlačítko 3 a k tomu stlačte tlačítko 1. Každým stlačením tlačítka 1 sa zmení typ zvonenia.

 

   Tlačítko 2 – hlasitosť zvonenia

Hlasitosť zvonenia - Stlačte a stále držte tlačítko pre otváranie dverí a k tomu stlačte tlačítko 2. Každým stlačením tlačítka 2 sa zmení hlasitosť zvonenia. (Sú tri stavy hlasitosti – nahlas, potichu a vypnuté zvonenie.)

 

   Tlačítko 1 – volanie na ústredňu

Volanie na ústredňu (funkcia len v prípade, že máte zriadenú ústredňu) – Zdvihnite sluchátko a stlačte tlačítko 1.